המדריך למתווך: הפעולות והטבות המס שיחסכו לכם כסף לפני סוף שנה

דצמבר קרב ובא ואיתו גם תום שנת המס 2021, מועד חשוב לתכנון חבות המס של עצמאים. איך תערכו לקראת סוף השנה? גלו הכול בכתבה הבאה

סוף שנת המס 2021 הוא מועד קריטי לתכנון חבות המס של עצמאים. תכנון מס נכון, פירושו פעולות שיש לבצע במהלך השנה ובסופה להגיע לחבות המס הנמוכה ביותר האפשרית במסגרת החוק.

הוצאות שוטפות

יש לבדוק אם אספתם לאורך כל השנה את רצף ההוצאות השוטפות בעסק שלכם כגון 6 חשבונות חשמל, 6 חשבונות ארנונה וכדומה. חשוב להדגיש ולציין שצריך לקחת בחשבון גם הוצאות שוטפות והוצאות רכוש קבוע.

תשלום התואם את מקדמות מס ההכנסה

ברוב המקרים נקבעים אחוזי תשלום המס בעבור כל עסק לפי הרווח השנתי עליו דווח בשנה הקודמת. אך יש לשים לב שבכל שנה הרווח בעסק משתנה ובפרט כשמדובר בעסק בתחום התיווך ששם קיימות תנודות גדולות. בעסק מסוג זה רצוי לעשות הערכה רבעונית ולשלם את מקדמות מס הכנסה השוטפות על פי הרווח השנתי שאנו עתידים להרוויח ובכך להימנע מהפתעות מס.

התאמת תשלומי מקדמות ביטוח לאומי לרווח בעסק

מומלץ לבדוק התאמה של המקדמות לביטוח לאומי ולוודא שאכן הסכום שמשולם תואם את ההכנסה שלנו השנה. כאשר תשלמו את מקדמות הביטוח הלאומי שלכם על פי ההכנסה שלכם בשנת המס הנוכחית, גם תהיו מבוטחים לצורך גמלאות כמו שצריך בביטוח לאומי ותהנו מניכוי של 52% על תשלומי הביטוח הלאומי.

חוק הפנסיה

בינואר 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה לעצמאים. רצוי לבצע את ההפקדות בכל חודש ולנתב סכום קבוע אשר יכול להקל מאוד בנושא תזרים המזומנים של העסק. על שכירים ועצמאיים לבדוק האם יש צורך לעשות השלמה נוספת בגין ההכנסה כשכיר. גם כאן יש להוסיף כי ניתנת הטבה במס בצורה של זיכוי או ניכוי ומי שלא יפקיד על פי חוק עלול לקבל קנס של 500 ש"ח.

תרומות

שימרו קבלות בגין תרומות שביצעתם במהלך השנה. התרומה מוכרת לצרכי מס, אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46. כלומר מי שתרם למוסד ציבורי 180 שקל ומעלה, זכאי לזיכוי ממס הכנסה בגובה 35% מסכום התרומה באותה השנה. כל קבלה כזו יכולה להיות הטבת מס ולכן חשוב לא לפספס.

הפקדה לקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות מעניקה לכם הטבת מס. עצמאי אשר יפקיד לקרן השתלמות, יהנה מהטבת מס בצורת ניכוי בגין הפרשותיו, כמובן בהתאם לתקרות שניתנות על פי חוק, ועל ידי כך ישלם פחות מסים. גם כאן, כדי ליהנות ממצב של תזרים מזומנים נכון, יש לעשות הערכת צפי הכנסה שנתית וביצוע הפרשה חודשית לקרן השתלמות בכל חודש. במידת הצורך, בסוף השנה יש לעשות השלמה.

החזרת מענקי קורונה

רשות המסים בוחנת את התביעות והסכומים ששולמו לעסקים בתקופות זכאות קודמות. החל מיולי 2021 עסקים רבים קיבלו דרישות להחזרי המענקים ששולמו. המערכת החדשה מציגה לכל בעל עסק את המענקים שקיבל ואת עמידתו בתנאי הזכאות לגבי כל אחד מהמענקים, בהתאם לנתונים העדכניים הקיימים ברשות המסים, על פי דיווחיו.

בנוסף, מאפשרת המערכת להשיב מענקים ששולמו ביתר או לנמק את הזכאות למענק במקרים בהם העוסק זכאי למענק למרות שנתוני מע"מ אינם מצביעים על הירידה הנדרשת במחזור (לדוגמה בשל חופשת לידה או שירות מילואים בתקופה המקבילה ב-2019).

בעלי עסקים אשר יסדירו את השבת המענקים ששולמו להם ביתר עד ליום 31.12.2021, יהיו זכאים לפריסה של החוב עד ליום 31.12.2022 (פריסה של עד 18 תשלומים). יש לשים לב כי המענקים חייבים בתשלום מס הכנסה וחלקם גם בתשלומי ביטוח לאומי.

ככל והעצמאי יחזיר את המענקים במהלך שנת 2021 כך יש להערך בהתאם שכן החזרת המענק גם תפחית ותשפיע על תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי בהתאם לסוגי המענקים.

ניהול ספרים תקין של מתווך

על בעלי עסק חלה החובה לנהל את ספרי החשבונות שלהם כראוי וכפי שנקבעו על פי תקנות מס הכנסה. ישנה חשיבות רבה לנהל את הספרים כראוי ועל פי ההוראות והתוספות שנקבעו.

אי מילוי הוראות כנדרש מהווה ליקוי מהותי ואף ייתכן ויביא לפסילת ספרים. ישנם מספר מסמכי חשבונות בסיסיים שעל נותן שירותים יש לנהל כגון: חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס קבלה ועל מי שסוחר במקרקעין עליו לנהל בנוסף ספר עסקאות בו נרשם כל נכס שנכנס למכירה ותאריך המכירה במידה ונמכר. מספר החשבונית אשר יצאה בגין עמלת התיווך.