מחירון הרכב של יד2 יצא לשאול אנשים כמה שווה הרכב שלהם

מי שניחש נכון על פי מחירון יד2 זכה ב-250 ש"ח לטיפול צמיגים. הייתם מדייקים?

לא סגורים כמה הרכב שלכם שווה? היכנסו למחירון הרכב של יד2