טאבו: כל מה שרציתם לדעת וקצת יותר

בשביל לתת לנכס שזה עתה רכשתם תוקף ממשי, מומלץ לרשום אותו בהקדם בטאבו- לשכת הרישום למקרקעין. איך עושים את זה? בקלות! היכנסו לקרוא

מעבר לכך שאתם רוצים לדעת, אתם חייבים לדעת.

נעים להכיר: טאבו

פירושו לשכת רישום המקרקעין. לשכה זו אחראית לרשום את כל נכסי הנדל"ן בפנקסי המקרקעין ומעניקה לרישומים תוקף חוקי. לפי עיקרי חוק המקרקעין, לאחר שנרכש נכס נדל”ן כלשהו, יש לרושמו בטאבו על מנת לתת לו תוקף ממשי ומוחלט.

מדוע מומלץ לרשום נכסים בטאבו?

מומלץ לרשום נכסי נדל"ן בטאבו, מכיוון שהרישום מעניק להם תוקף חוקי. בנוסף, רישום בפנקסי המקרקעין עשוי להעלות את ערך הנכס, עשוי להקל על הליכי קבלת הלוואת המשכנתא, מסייע בהעברה מהירה של זכויות על הנכס וגם חוסך לקונים ולמוכרים כסף וזמן.

מהו רישום זכויות החכירה בטאבו?

חכירה היא למעשה שכירות של הקרקע למשך תקופה ארוכה – מעל עשרים וחמש שנה. ניתן לרשום זכויות חכירה בסניפי הטאבו השונים ועל ידי כך לקבל זכויות חכירה ממי שהקרקע שייכת לו. רישום הזכויות כולל פרטי מידע כמו האם ישנם עיקולים, צווי מניעה וכדומה, או אם יש משכנתאות. ניתן לרשום זכויות חכירה בטאבו אך ורק במידה וכבר ישנה פרצלציה. כלומר, שהשטח חולק לגושים וחלקות, וכמו כן, במידה ונרשם הבית המשותף.

היכן מקבלים נסח רישום (נסח טאבו)?

ניתן לקבל נסח טאבו בלשכת רישום המקרקעין (טאבו) שבתחומה נמצא הנכס. ברחבי הארץ ישנן תשע לשכות טאבו ראשיות הממוקמות בערים וכן שתי שלוחות נוספות. כמו כן, ניתן לגלוש לאתר האגף לרישום והסדר מקרקעין, ולהמציא האישור משם.

מדוע זכות החכירה של הנכס שלי אינה רשומה בטאבו?

במקרה זה יש לברר בחברה הקבלנית שמכרה לך את הנכס מדוע אין רישום שלו בטאבו. במקרה הצורך, ניתן לפנות לחברות רישום שמנהל מקרקעי ישראל מעסיק, על מנת לרשום נכסים בטאבו.

איך רושמים את הנכס באמצעות טלדור/מרמנת?

מנהל מקרקעי ישראל מעסיק שתי חברות שתפקידן רישום נכסים בטאבו. החברות טלדור ומרמנת מבצעות רישום בטאבו בהתאם למיקום הנכס אותו מעוניינים לרשום. אפשר גם לרשום את הנכס בטאבו באופן עצמאי, רק יש לציין כי במידה ובוצעה פרצלציה ונרשמה באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, ישנו הצורך להחזיר את החלק היחסי ששולם לצורך כך על ידי המינהל.

פרטים נוספים: רישום, הסדר, פרצלציה: שאלות ותשובות
כדאי לציין, כי המידע כפוף לעדכונים בהחלטות מועצה, הנהלה, נהלים והוראות אגף. בכל מקרה שבו מוזכרות החלטות והנחיות כמו אלה, יש לפנות ליישומים ולבדוק קיומו של מידע אחר.