כל מה שצריך לדעת לפני שמשאירים את המפתחות במוסך

המדריך המלא שישאיר אתכם עם ראש שקט.

להשאיר את המפתחות במוסך זה צעד שרובנו לא אוהבים לעשות. מזל שהמדריך בא לעזרת חבר.

איך לבחור מוסך?

לפני הכנסת הרכב למוסך, וודאו כי מדובר במוסך מורשה, חבר באיגוד המוסכים. המשמעות היא כי המוסך עובד תחת הפיקוח והתקנות של משרד התחבורה ואיגוד המוסכים- כך תוכלו להיות בטוחים שהרכב יטופל במקצועיות ושיהיה למי לפנות במקרה של בעיה (חברי איגוד המוסכים מחויבים להגיע לבוררות, להגיב לתלונות ולקבל את פסיקת האיגוד).

טיפול במוסך שאינו מורשה, עלול לגרום נזקים לרכב ולגרור הוצאות כספיות כבדות, אם כתוצאה משימוש בחלקי חילוף גנובים,  או מזויפים ואם בגלל חוסר ידע מקצועי.

מה ההבדל בין מוסך מורשה, מוסך יבואן ומוסך מדרכה?

מוסכים מורשים הם מוסכים בעלי רישיון להפעלת מוסך מטעם משרד התחבורה. מוסך רשת יבואן הינו מוסך מורשה, בעל זיכיון להפעלת מוסך מטעם יבואן רכב, הקובע את תנאי השירות, מראה המוסך, אופן הטיפול וצורת החיוב עליו. 'מוסך מדרכה' אינו מוסך על פי הגדרות החוק, המדובר בפעילות פלילית ומסוכנת, המתבצעת ללא פיקוח וללא אחריות.

מהי 'הזמנת תיקון' ממוסך?

כשמכניסים את הרכב לשרות במוסך, נוצר למעשה הסכם שירות בין בעל הרכב לבין המוסך לגבי ביצוע טיפול, תיקון או שרות אחר לרכב. מומלץ לדרוש עריכת 'הזמנת תיקון' מפורטת. הזמנה זו מתארת את שלבי השירות, מהווה חוזה מחייב בין הלקוח למוסך, ומבטיחה מראש את תנאי הטיפול.

ממה מורכבת עלות הטיפול ברכב?

העלות הכוללת בה מחויב בעל הרכב מורכבת מעלות העבודה + עלות החלקים. חישוב העבודה מתבצע על פי תעריף שעת עבודה. על פי חוק, כל מוסך חייב לפרט תעריף זה על גבי שלט הממוקם במקום בולט. שלט זה, המונפק על ידי איגוד המוסכים, אף מהווה אסמכתא לכך כי זהו מוסך מורשה. חישוב העבודה מתבצע על פי תזמון פעולות כפי שנקבע על ידי יצרן הרכב, כך שאם החלפת חלק ברכב מסוים מתוזמנת בחצי שעה – יש לשלם על חצי שעה גם אם בפועל לקחה הפעולה יותר זמן למוסך.

האם המוסך רשאי לגבות מחיר גבוה יותר ממה שסוכם?

בכל מקרה בו יתברר כי מחיר התיקון (עבודה וחלפים) גבוה יותר מהמחיר המפורט בהזמנת התיקון למעלה מ- 20%, על המוסך לקבל מראש את הסכמת בעל הרכב לביצוע העבודה הנוספת.

האם חייבים לשלם מקדמה?

המוסך רשאי לדרוש מקדמה על חשבון החלקים והעבודות כתנאי לביצוע העבודה.
התשלום ייעשה לפי תנאי התשלום הנהוגים במוסך. כמובן, שאינכם חייבים להסכים. במקרה כזה, תיאלצו לפנות למוסך אחר.

האם חובה לטפל ברכב חדש במוסך המרכזי?

על פי החוק, כל בעל רכב יכול לבחור היכן ברצונו לקבל שירות לרכבו, גם כאשר הרכב עדיין נמצא במסגרת אחריות היבואן. הדבר נכון לכל סוגי הטיפולים והתיקונים, למעט כאלה בהם יש צורך לממש את אחריות היבואן. למען הסר ספק, היבואן אינו מורשה לשלול אחריות אם בעל הרכב בחר לבצע טיפולים במוסך שאינו מורשה מטעמו.

מי אחראי לחפצים ברכב?

יש להוציא מהמכונית חפצים שאינם חלק מהמכונית. המוסך לא אחראי לאובדן, או נזק כלשהו אלא אם כן הם נגרמו כתוצאה מרשלנות מצדם של עובדי המוסך.

הוראות המוסד לבטיחות וגיהות

שימו לב: אין להימצא בתחומי המוסך בו מבוצעות עבודות תיקון הרכב ולהתערב בסדרי העבודה. תועדו מקרים בהם לקוחות נפגעו פיזית בזמן שהייתם באזור העבודה.

תוך כמה זמן תקבלו את הרכב חזרה?

יש לקחת את הרכב תוך שלושה ימים מיום גמר ביצוע התיקונים ולאחר פירעון החשבון. לאחר שלושה ימים זכאי המוסך לחייב אתכם בדמי אחסון הרכב במוסך, או בכל מקום אחסנה שמור אחר שהמוסך ימצא לנכון לאחסן בו את הרכב וזאת על חשבונכם (החל מהיום הרביעי לגמר התיקונים). זה תופס גם במקרה בו ישתמש המוסך בזכותו לעכב את הרכב בעקבות אי תשלום.

למוסך יש זכות לעכב את המכונית ו/או החלקים שהורכבו על ידו כפיקדון וזאת עד לתשלום החשבון/ דמי האחסון.

מי מחליט האם למסור את הרכב לתיקון בבתי מלאכה אחרים?

המוסך רשאי למסור את הרכב, או כל חלק ממנו לתיקון באמצעות חלפים מתאימים
בבתי מלאכה אחרים, מורשים כחוק, בהתאם לשיקול דעת מקצועי.

מה קורה כאשר מתגלים ליקויים לאחר מסירת הרכב?

מסירת הרכב וקבלתו על ידיכם במוסך (אלא אם הוסכם אחרת), מהווה אישור על קבלת הרכב לאחר ביצוע התיקון. באותם מקרים בהם יתגלו ליקויים לאחר המסירה, חובה ליידע את המוסך ולתת לו הזדמנות לבצע תיקון חוזר.

איך תוכלו לדעת באילו חלפים השתמש המוסך?

המוסך מחויב, על פי חוק, לבצע את כל התיקונים על פי מיטב המיומנות המקצועית ולהשתמש בחלפים ובחומרים המתאימים לצורך תיקון הרכב. כלקוח, מומלץ ביותר להתעניין בטיב החלקים, מקורם ואיכותם.

מי רשאי לנהוג ברכב בעודו במוסך לצורך תיקונים?

בעת מסירת הרכב, רשאים בעל המוסך ו/או עובדיו לנהוג ברכב לצורך בדיקתו או העברתו לעבודות חוץ, זאת כאשר הנוהג ברכב הוא בעל רישיון מתאים, והנהיגה היא בהתאם לתנאי הביטוח. למען הסר ספק, אנשי המוסך אינם רשאים להשתמש ברכב לצרכים פרטיים.

מה קורה אם קיימים חילוקי דעות לגבי התיקון?

אם המוסך אינו חבר באיגוד המוסכים, על שני הצדדים להסכים מראש כי חילוקי דעות שיתעוררו בגין הסכם הזמנת התיקון יובאו לבוררות בפני הועדה הטכנית של אגוד המוסכים בישראל.
זכרו: רכב תקין הוא רכב בטיחותי. סעו על בטוח!