תואר בחינוך: הדרך לקריירה בטוחה ומשמעותית

תואר ראשון בחינוך הוא אחד התארים בעלי יכולת ההשפעה הגדולה ביותר. אז מה מאפיין את המערכת ומה כוללים הלימודים?

תואר ראשון בחינוך הוא אחד התארים בעלי יכולת ההשפעה הגדולה ביותר. מי שפונה ללמוד את התחום, הופך להיות דמות מפתח בחייהם של הילדים ובני הנוער.

המאפיינים של מערכת החינוך במדינת ישראל

לעומת מדינות שונות ברחבי תבל, הכשרה למקצוע ההוראה במדינת ישראל מבוצעת בשני מסלולים מקבילים האחד למשנהו. המסלול הראשון הינו אשר בו לומדים הוראה במכללות האקדמיות לחינוך ובסיומו מקבלים תואר ראשון בחינוך. מאידך, המסלול השני הינו אשר בו לומדים בשביל תעודת הוראה בבתי הספר לחינוך באוניברסיטאות או במכללות האקדמיות לחינוך. בשני המסלולים הללו נקבעו זה מכבר תנאים של קבלה למקצוע ההוראה באמצעות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

כמו כן, כאשר לימודי ההוראה מגיעים לקצם, מתבקשים בוגרי הלימודים להתמחות במשך שנה אחת. ההתמחות מהווה תנאי בסיסי לקבלת רישיון הוראה, אשר נותן בידכם כניסה לעבודה בתחום ההוראה במערכת החינוך הציבורית. תנאי הסף הללו אכן משותפים למערכת החינוך הישראלית ולמערכות חינוך אחרות במדינות אשר על פני כל הגלובוס, והם מצויים בחלק ניכר מן מדינות ה -OECD..

מאידך, במדינת צרפת למשל, מתבקשים המורים אשר עברו לימודי הוראה ברמה של תואר שני להיות ניצבים בבחינות רישוי ממשלתיות, במדינת בריטניה הינם נדרשים לעבור תקופת התמחות שבמהלכה הם נבחנים בהתאם להתנהגות מקצועית ואישית ואילו בארצות הברית קיימת בכל מדינה שיטה שונה להסמכת מורים ולרישוי מורים, אבל במרביתן מתבקשים המורים לעמוד במבחני הסמכה אשר אינם קיימים במדינת ישראל.

מה כוללים לימודים של תואר ראשון בחינוך?

יעדי ההכשרה של העוסקים בחינוך ושל הלומדים תואר ראשון בחינוך הינו טיפוח ופיתוח אנשי חינוך מנהיגים, אשר ניכרת הזהות ההומניסטית שלהם, שלומדים ושמתפתחים למשך כל החיים האישיים והמקצועיים שלהם. במסגרת לימודים אלו, תלמדו תחומים מכמה מגמות, אשר שלובות האחת ברעותה, כלהלן – המגמה הראשונה מתמקדת בהדגשה של היבטים פדגוגיים ומתעסקת אף בהוראה ואף בהערכה חדשנית של העידן הדיגיטלי; המגמה השנייה מתעסקת בתחום של חינוך לחברה ותרבות, אשר מדגישה את ההיבטים העיוניים  והערכיים של החשיבה ההומניסטית, והמגמה השלישית, אשר מדגישה את ההיבטים היזמיים ואת המעורבות החברתית בהיבט של החינוך.

 מטרת לימודי התואר ראשון בחינוך הינה בעיקרה גם כדי להפגיש את הסטודנטים עם כל מיני סיטואציות אותנטיות. חוץ מההתנסות בשטח של הסטודנטים, הם אף עוברים התנסות במסגרת הלימודים במקום הלימודים ביחידה של הסימולציה במצבים אמתיים, אשר מאפשרים להם הצצה ואימון באתגרים פרקטיים מחייהם של המורים בכיתות בית הספר.

משרות עבור בוגרי התואר התואר

למסיימי לימודי תואר ראשון בחינוך נפתחות כל מיני משרות – ההיתכנות הראשונה הינה כי יעסקו בהוראה בבתי ספר יסודיים, בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכון, בהתאם למה שהם למדו. ישנן עוד אפשרויות תעסוקה לבוגרי לימודי תואר ראשון בחינוך, כמו למשל –  עבודה בחינוך הבלתי פורמלי או לחלופין הם יכולים להמשיך ללמוד לתואר שני. בוגרי הלימודים עשויים להיות מועסקים במנעד רב של מוסדות, כמו לדוגמה – בפנימיות, בבתי ספר, בגני ילדים, בעמותות, או במוסדות פרטיים,  וכיוצא בכך.

תנאי הסף לרישום ללימודים

תנאי הסף ללימודי תואר ראשון בחינוך  הם זהים כמעט לחלוטין בין כל המוסדות האקדמיים והינם כלהלן – ציון התאמה, תעודת בגרות וכן ציון במבחן הפסיכומטרי. במרבית המצבים, כל מי אשר מבינכם שמעוניין להתקבל בקלות ללימודים אלו, צריך ציון במבחן הפסיכומטרי של בין חמש מאות לבין שש מאות וגם ציוני בגרות בממוצע של שמונים וחמש ויותר.