מה בין חשבונאות מנהלית לחשבונאות פיננסית?

החשבונאות הניהולית היא ענף שונה מחשבונאות פיננסית כאשר המשותף בין שניהם זאת העובדה שבכוחם לשרת במידה רבה את מטרות הארגון. על ההבדלים והיתרונות בכתבה הבאה

 

חשוב להבין כי החשבונאות הניהולית היא ענף שונה מחשבונאות פיננסית כאשר המשותף בין שניהם זאת העובדה שבכוחם לשרת במידה רבה את מטרות הארגון. אם אתם מבקשים להתעמק יותר בפרטים ולהבין בצורה מקיפה יותר את כל אחד מהענפים להלן ההבדלים העיקריים בין התחומים, המאמר הבא יוכל להוות ככתובת הנכונה בעבורכם:

המטרות של כל אחד מהתחומים
החשבונאות הניהולית מתמקדת באספקת מידע לשימוש פנימי של ההנהלה כדי לסייע בקבלת החלטות, תכנון ובקרה של פעולות ומדגישה מידע מפורט. בנוסף היא גם צופה את העתיד בתחום ומספקת כלים אשר בכוחם לעזור למנהלים לקבל החלטות עסקיות מושכלות.
לעומת זאת, החשבונאות הפיננסית עוסקת בעיקר במתן מידע פיננסי לבעלי עניין חיצוניים, כגון משקיעים, נושים, גופים רגולטוריים והציבור הרחב. תחום זה מתמקד בנתונים היסטוריים ובביצועים הפיננסיים הכוללים של החברה.

קהל המשתמשים
בחשבונאות הניהולית המשתמשים כוללים ניהול פנימי, כגון מנהלים, ראשי מחלקות ומנהלים תפעוליים, המשתמשים במידע כדי לנהל את הארגון בצורה יעילה.
בחשבונאות הפיננסית המשתמשים כוללים גורמים חיצוניים כמו משקיעים, נושים, אנליסטים, סוכנויות ממשלתיות ובעלי עניין אחרים המעוניינים בבריאות הפיננסית ובביצועים של החברה.

אופק הזמן
בחשבונאות הניהולית מושם הדגש על תכנון וקבלת החלטות לטווח קצר. מידע הוא לעתים קרובות יותר עדכני ומוכוון עתיד.
לעומת זאת תחום החשבונאות הפיננסית עוסק בעיקר בביצועים היסטוריים ובמצב הפיננסי הכולל של החברה על פני תקופה מסוימת, בדרך כלל שנת כספים.

תקני דיווח
בחשבונאות הניהולית אין תקנים ספציפיים מקובלים אוניברסלית לדוחות חשבונאות ניהוליים. ניתן להתאים דוחות לצרכים הספציפיים של ההנהלה.
לעומת זאת בחשבונאות הפיננסית המעקב הוא אחר עקרונות חשבונאות מקובלים (GAAP) או תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) – מה שממבטיח עקביות והשוואה בדוחות הכספיים בין ארגונים שונים.

היקף המידע
בחשבונאות הניהולית התחום כולל: עלויות מפורטות, תקצוב, חיזוי, ניתוח שונות ודוחות פנימיים אחרים המותאמים לצרכים הספציפיים של מנהלים.
בחשבונאות הפיננסית ההתמקדות בדוחות כספיים רחבים יותר כגון דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים, אשר ערוכים בהתאם לתקנים חשבונאיים לדיווח חיצוני.

רמת הפירוט
בחשבונאות הניהולית מספקים מידע מקיף ומפורט על פרויקטים, מחלקות, מוצרים או פעילויות ספציפיות בתוך הארגון. בחשבונאות הפיננסית מציגים מידע מצטבר מסכם המשקף את הבריאות והביצועים הפיננסיים הכוללים של הארגון כולו.

דרישות רגולטוריות
בעוד שהחשבונאות הניהולית אינה כפופה לתקנות חיצוניות; הדוחות מתוכננים על סמך הצרכים והדרישות הספציפיות של ההנהלה. בתחום החשבונאות הפיננסית קיימת כפיפות לתקנים רגולטוריים ולפיקוח על מנת להבטיח שקיפות ודיוק בדיווח הכספי לבעלי עניין חיצוניים.

המיקוד הראשוני
המטרה של החשבונאות הניהולית היא לסייע להנהלה בקבלת החלטות תפעוליות יומיומיות ותכנון לעתיד. בחשבונאות הפיננסית עוסקים בעיקר במתן תמונה מדויקת ושקופה של המצב הפיננסי וביצועי החברה עבור גורמים חיצוניים.

סוגי דוחות
החשבונאות הניהולית כולל מגוון דוחות בחתכים שונים כגון דוחות תקציב, דוחות עלויות, דוחות ביצועים ותחזיות.
לעומת זאת החשבונאות הפיננסית גם היא כוללת דוחות אבל המיקוד הוא יותר על דוחות כספיים כמו דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים.

לסיכום, בעוד שהחשבונאות הניהולית והפיננסית כרוכה בשימוש בעקרונות ובנתונים חשבונאיים, הם שונים במיקוד שלהם, בקהל, באופק הזמן ובסוגי המידע שהם מספקים. חשבונאות ניהולית משרתת את צורכי צוות הניהול הפנימי לתכנון וקבלת החלטות, בעוד שהחשבונאות הפיננסית מתמקדת במתן תמונה ברורה וסטנדרטית של הבריאות הפיננסית של החברה לבעלי עניין חיצוניים – ובכל מקרה, חשוב לדאוג לשני הסוגים בכל ההיבטים הרלוונטיים בכדי להבטיח את הניהול התקין של העסק.

 

קרדיט תמונה: pexels