למה חובה לדעת מה שווי הערך של העסק שלך?

לפעמים אנחנו נכנסים לעסקאות בלי לדעת מה בדיוק קורה בו, כמה הוא שווה, מחליטים על סמך תחושת הבטן שלנו ומסכנים את עתידנו. הכל על הערכת שווי לעסק בכתבה הבאה

עסקה ללא הערכת שווי, כרוכה בסכנות הן לקונה והן למוכר. בלא ידיעת השווי האמיתי של העסק בידי הערכת שווי של איש מקצוע, הקונה עלול לשלם מחיר גבוה הרבה יותר ממה שבאמת העסק שווה, והמוכר עלול לקבל מחיר נמוך הרבה יותר ממה שבאמת העסק שווה. יכול להיות שקיימים גורמי סיכון נוספים לקונה העסק ואולי לא שם לב לתמרורי האזהרה, שברורים למעריכי שווי עסקים.

למה בעלי עניין עדיין לא מזמינים הערכות שווי לעסק בביצוע עסקאות?

הסיבה הראשונה, כי הערכת שווי סטנדרטית ממעריך שווי עולה כאלפי שקלים.
השירות מבוצע לרוב על ידי מעריכי שווי מוסמכים, רואי חשבון, כלכלנים או יועצי עסקים, כשהמחיר בגין השירות נע בין 3,500-5,000 ש”ח.

ככל שהעסק המדובר מורכב יותר, בעל מחזור גבוה יותר- המחיר שיידרש על ידי מעריך השווי יהיה גבוה יותר. תשלום של אלפי שקלים לבעל עניין בעסק בעבור הערכת שווי, לפני ביצוע עסקה, היא הוצאה גבוהה, ובשל כך מרתיעה את בעל העניין מתשלום זה.

הסיבה השנייה, היא חוסר אמון בבעל העניין שמזמין את שירות הערכת השווי או במעריך השווי עצמו.
כל הערכות השווי לעסקים מבוצעות על ידי אנשים. לרוב, התהליך מתחיל בפנייה של אחד מבעלי העניין בעסק, קונה או מוכר, לגורם מסוים אותו הוא מכיר, כגון: רואה חשבון, כלכלן או יועץ עסקי לשם הזמנת שירות של הערכת שווי לעסק המדובר. רק שמסמך כזה של הערכת שווי, עלול להיתפס כמסמך שאינו אובייקטיבי, אשר מוטה תוצאות לטובת מזמין שירות הערכת השווי.

מה שמביא אותנו לשאלה, מדוע שהערכת שווי עלולה להיתפס כמוטת תוצאות?
הערכת שווי עלולה להיתפס כמוטת תוצאות, בשל העובדה שיכול להיווצר מצב שלמבצע הערכת השווי, קיים אינטרס בהטיה של התוצאות כמו תשלום נוסף מעבר לשירות אותו הוא גובה, אחוזים בהצלחה של העסקה ואף השתתפות כבעלים בעסק המדובר. כך שקיימים חשדות מסוימים לבעלי עניין בגין מסמך הערכת שווי שהוזמן בידי בעל עניין אחר בעבור העסק המדובר.

למה כדאי לך, בעל/ת עסק או כל בעל/ת עניין בעסק, להזמין את הערכת שווי עסק און ליין?

הערכת שווי עסק און ליין מבוססת פלטפורמה חדשנית ומתקדמת, שאינה תלויה בבעל העניין שבעסק.
זאת אומרת, הערכת השווי היא אובייקטיבית, ללא שום אינטרס לטובת המוכר או לטובת הקונה, שתספק את המחיר ההוגן של העסק המוערך.